Նայիր ցուցադրված նկարին:
ugigh1.png
 
Որոշիր տրված ուղիղների փոխդասավորությունը: 
 
\(b\) և \(a\) ուղիղները  են, քանի որ դրանք :