Տրված է ABCDA1B1C1D1 խորանարդը:
Cube.png
 
Որոշիր տրված ուղիղների փոխդասավորությունը: 
 
Պատուհանում գրիր «զուգահեռ», «հատվող», կամ «խաչվող»:
B1D1-ը և DC1-ը  են: