ABC եռանկյունը ընկած է \(α\) հարթության մեջ, իսկ \(D\) կետը այդ հարթությունից դուրս է:

\(M\), \(N\) և \(K\) կետերը, համապատասխանաբար \(DA\), \(DB\) և \(DC\) հատվածների միջնակետերն են:
Cp1.png 
 
Որոշիր տրված ուղիղների փոխդասավորությունը: 
 
Պատուհանում գրիր «զուգահեռ», «հատվող», կամ «խաչվող»:
 
\(AC\) և \(NK\) ուղիղները  են: