Piramida.png
 
SABCD բուրգը հատվում է KLNM հարթությամբ, որը զուգահեռ է բուրգի հիմքին:
 
1. Պարզիր տրված ուղիղների փոխդասավորությունը: 
 
Պատուհանում գրիր «զուգահեռ», «հատվող», կամ «խաչվող»:

 
ա) BS և CS ուղիղները  են:
 
բ) AB և KL ուղիղները  են:
                                                  
գ) CS և KL ուղիղները  են:
 
2. Պարզիր տրված հարթությունների փոխդասավորությունը: 
  
Պատուհանում գրիր «զուգահեռ» կամ «հատվող»:
  
 
ա) ASD և DSC նիստերը  են:
 
բ) ABCD և ASD նիստերը  են: