Տրված են α և β հարթությունները տարածության մեջ: Հայտնի է, որ զուգահեռ ուղիղներից մեկը ընկած է մի հարթության մեջ, իսկ երկրորդը՝ մյուս:
 
Կարելի է արդյո՞ք պնդել, որ α և β հարթությունները զուգահեռ են:
 
Պատասխան՝ :