SABCD բուրգում \(M\), \(K\), \(L\) և \(N\) կետերը, բուրգի համապատասխան կողմնային կողերի միջնակետերն են:
 
Հիմնավորիր, որ \(KLMN\) հարթությունը զուգահեռ է \(DABC\) հիմքին:
 
zug13.png 
  
Ապացուցելու համար կատարիր հետևյալ քայլերը:
 
1. \(MK\) և \(MN\) ուղիղները գտնվում են :
 
2. \(MK\) և \(MN\) ուղիղները  են:
 
3. \(MK\) ուղիղը  է \(DABC\) հիմքին:
 
4. \(MN\) ուղիղը  է \(DABC\) հիմքին:
 
Հետևաբար, \(KLMN\) հարթությունը զուգահեռ է \(DABC\) հիմքին: