1. Ինչպե՞ս կարող են դասավորված լինել α և β հարթությունները, եթե
 
1.1. երկու զուգահեռ հարթություններից մեկն ընկած է մի հարթության մեջ, իսկ մյուսը՝ երկրորդի:
 
Հարթությունները :
 
1.2. Մի հարթության ցանկացած ուղիղ ունի զուգահեռ ուղիղը մյուս հարթության մեջ:
 
Հարթությունները :
 
  
2. Ինչպե՞ս կարող են դասավորված լինել երկու ուղիղները, եթե
 
2.1. նրանցից յուրաքանչյուրը գտնվում է զուգահեռ հարթություններից մեկում:
 
Ուղիղները :
 
2.2. Գտնվում են նույն հարթության մեջ:
 
Ուղիղները :