Նայիր այս նկարին:
 
Rombs_pr1.png
 
Նկարի D1C1CD  և  A1B1BA հարթությունները  են, քանի որ D1C1CD հարթության մեջ ընկած D1C1 և C1C ուղիղները  են, և երկուսն էլ  են A1B1BA հարթությանը: