1. Արդյո՞ք զուգահեռ են \(c\) և \(d\) երկու խաչվող ուղիղներով տարված հարթությունները:  
                           
 
2. ADCB սեղանի CD և AB սրունքները զուգահեռ են α հարթությանը:
 
Որոշիր ADCB սեղանի հարթության և α հարթության փոխդասավորությունը:
 
Հարթությունները  են: