Նայիր այս խորանարդին:
Cube.png
 
1. Որոշիր ABC և A1B1C1 հարթությունների փոխդասավորությունը:
 
2. Ընտրիր A1B1C1-ին զուգահեռ հարթությունը: