Տարածության մեջ երկու հարթությունների փոխդասավորության վերաբերյալ թվարկված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումը: