Լրացրու հետևյալ պնդման ձևակերպումը:

Եթե մի  երկու   զուգահեռ են մյուս , ապա այդ   են:
 
Ձևակերպված պնդումը կոչվում է հարթությունների զուգահեռության :