Խորանարդի կողը 34 սմ է:
 
zud4.png
 
Հաշվիր խորանարդի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝ Sկողմն=i սմ²: