Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք «Զուգահեռանիստ» թեմայից

Բարդություն հեշտ

10

Նյութեր ուսուցչի համար