Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Պնդումներ զուգահեռանիստի վերաբերյալ 1Մ.
2. Զուգահեռանիստի տեսքը 1Մ.
3. Ուղղանկյունանիստի ծավալը 2Մ.
4. Խորանարդի մակերևույթը 2Մ.
5. Մեծ ու փոքր խորանարդներ 4Մ.