Լրացրու զուգահեռանիստի վերաբերյալ այս հատկությունների ձևակերպումները:

1. Զուգահեռանիստի  նիստերը  են և :
 
2. Զուգահեռանիստի բոլոր   հատվում են միևնույն կետում և այդ կետում կիսվում են: 
 
3.  զուգահեռանիստի  նիստերը ուղղանկյուններ են: