Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Զուգահեռանիստի սահմանումն ու հատկությունները Զուգահեռանիստի սահմանումը, տեսակներն ու հատկությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պնդումներ զուգահեռանիստի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
2. Զուգահեռանիստի տեսքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել զուգահեռանիստի նկարը
3. Ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը
4. Ուղիղ զուգահեռանիստի կողմնային նիստը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել ուղիղ զուգահեռանիստի կողմնային նիստը
5. Ուղղանկյունանիստի ծավալը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը
6. Խորանարդի մակերևույթը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել խորանարդի մակերևույթի մակերեսը
7. Պնդումներ զուգահեռանիստի հատկությունների վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները
8. Մեծ ու փոքր խորանարդներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել մեծ խորանարդի ծավալը
9. Զուգահեռանիստին համապատասխանող նախադասությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել տրված զուգահեռանիստին համապատասխանող նախադասությունը
10. Խորանարդի կողմնային մակերևույթի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել խորանարդի կողմնային մակերևույթի մակերեսը
11. Զուգահեռանիստի հատկությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել զուգահեռանիստի անվանումը, նկարագիրը և հատկությունները
12. Զուգահեռանիստի կողերի հատկությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել զուգահեռանիստի պահանջվող կողերը
13. Հատկությունների ձևակերպումները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է լրացնել հատկությունների ձևակերպումները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Զուգահեռանիստ» թեմայից 00:20:00 հեշտ 10Մ. Առաջադրանքներ զուգահեռանիստի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Զուգահեռանիստ» թեմայից 00:20:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ զուգահեռանիստի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Զուգահեռանիստ» թեմայից 00:35:00 միջին 27Մ. Առաջադրանքներ զուգահեռանիստի վերաբերյալ