Տրված են երեք հատվածների երկարությունները: Որոշիր, թե արդյո՞ք դրանք կարող են լինել որևէ եռանկյան կողմեր:
 
ա). 131313
 
 
բ). 131617
 
 
գ). 16; 1748