Տրված է՝ ΔBAC,BC=AC:

Եռանկյան սրունքը 3 անգամ մեծ է հիմքից:

\(BAC\) եռանկյան պարագիծը հավասար է 70 դմ-ի:
 
Հաշվիր եռանկյան կողմերը:
 
\(BA =\) ii

\(BC =\) ii

\(AC =\) ii