Տրված է, որ ΔBAC-ն հավասարասրուն եռանկյուն է:
 
Եռանկյան \(AB\) հիմքը հավասար է սրունքի 12-ին:  
 
\(BAC\) եռանկյան պարագիծը հավասար է 200 սմ-ի: Հաշվիր եռանկյան կողմերը:
 
  
\(AB =\)ii

\(BC =\)ii

\(CA =\)ii