Եռանկյան պարագիծը հավասար է 500 մմ-ի: Եռանկյան մի կողմը 200 մմ է: Հաշվիր եռանկյան մյուս երկու կողմերը, եթե հայտնի է, որ դրանք իրար հավասար են:
 
Պատասխան՝ ii