Եթե գագաթի անկյունը 10.5°-ով մեծ է հիմքին առընթեր անկյունիցապա հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունը հավասար է i°-ի: