\(BC\) հատվածը բաժանում է \(DBA\) փռված անկյունը երկու մասերի: Առաջանում են \(ABC\) և \(CBD\) երկու տարբեր եռանկյունները: Գծիր համապատասխան գծագիրը:

ՀաշվիրDBC-ն, եթեCBA=134°-ի:

Պատասխան՝DBC=i°-ի: