Եռանկյունն ունի \(21\) աստիճանի երկու անկյուն:
 
Տրված եռանկյունը՝