Որոշիր \(KRM\) հավասարասրուն եռանկյան անկյունների մեծությունները, եթե հիմքին հանդիպակած \(R\) գագաթի անկյան կից անկյունը հավասար է 147°-ի:
 
K=i°R=i°M=i°