Հայտնի է, որ՝MLK=51°-ի:

\(MLK\)-ն եռանկյան անկյուններից է:
 
Նշիր \(MLK\) եռանկյան տեսակը.