Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
1. Տրված է \(DEC\) եռանկյունը: \(D\)\(=\)34°, \(E\)\(=\)51°: Որոշիր \(C\) անկյան մեծությունը:
 
Պատասխան՝ \(C\)\(=\)°:
 
2. Տրված է ուղղանկյուն եռանկյուն, որի սուր անկյուններից մեկի մեծությունը 28° է: Որոշիր այդ եռանկյան մյուս սուր անկյան մեծությունը:  
 
Երկրորդ սուր անկյան մեծությունը ° է: