1. Տրված է \(RDM\) հավասարասրուն եռանկյան գագաթի \(D\) անկյան մեծությունը:
 
Որոշիր հիմքին առընթեր անկյունների մեծությունները:
 
\(D =\)149°
 
\(R =\)°
 
\(M =\)°
 
2. Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյուններից մեկի մեծությունը 35° է:
 
Որոշիր եռանկյան գագաթի անկյան մեծությունը:
 
Պատասխան՝ °