Taisnl_tr_uzd1.png
 
Հայտնի է, որ \(ABC\) եռանկյան \(AB\) և \(BC\) կողմերի միջնուղղահայացների հատման կետը գտնվում է \(ABC\) եռանկյան \(AC\) կողմի վրա: 
 
1. Ապացուցիր, որ \(AD = CD\):
\(D\) կետը, որպես \(ABC\) եռանկյան \(AB\) և \(CB\) կողմերի միջնուղղահայացների վրա գտնվող կետ,  է այդ կողմերի ծայրակետերից: 
 
Քանի որ \(AD\)\(=\)  և \(=\), ապա՝ \(=\):
 
2. Պարզիր \(ADB\) եռանկյան տեսակը:
 
3. Պարզիր \(CDB\) եռանկյան տեսակը:
 
4. Հիմնավորիր, որ՝
\(KAD\)\(=\)\(K\):
 
\(MCD\)\(=\)\(M\):