Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կետի հեռավորությունը ուղղից

Բարդություն հեշտ

1
2. Հեռավորությունը զուգահեռ ուղիղների միջև

Բարդություն հեշտ

2
3. Ուղղահայաց և թեք

Բարդություն հեշտ

2
4. Հեռավորությունը հավասարակողմ եռանկյան կողմից

Բարդություն միջին

4
5. Հավասարասրուն եռանկյան բարձրությունը

Բարդություն միջին

3
6. Միջնուղղահայաց

Բարդություն միջին

4
7. Հատվածների որոշումը եռանկյան կողմերի վրա

Բարդություն միջին

4
8. Եռանկյան կողմերից հավասարահեռ կետը

Բարդություն միջին

3
9. Եռանկյան անկյան մասը

Բարդություն բարդ

5
10. Եռանկյունների տեսակների ապացուցումը

Բարդություն միջին

7.5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար