Taisnl_tr_uzd1.png
Հայտնի է, որ \(ABC\) եռանկյան \(AB\) և \(BC\) կողմերի միջնուղղահայացների հատման կետը գտնվում է \(ABC\) եռանկյան \(AC\) կողմի վրա: Որոշիր այն հատվածների երկարությունները, որոնց \(D\) կետով բաժանվում է \(AC\) հատվածը, եթե \(AC = \)60 սմ:
 
\(AD = \) սմ:
 
\(DC = \) սմ: