T կետից ուղղին տարված են TP ուղղահայացը և TR թեքը:
 
Որոշիր T կետի հեռավորությունը ուղղից, եթե ուղղահայացի և թեքի երկարությունների գումարը 31 սմ է, իսկ դրանց տարբերությունը՝ \(1\) սմ:
 
Պատասխան՝ կետի հեռավորությունը ուղղից  սմ է: