Տրված են եռանկյունների կառուցման հետևյալ քայլերը.
 
1. Տանել ուղիղ:
2. Տանել ճառագայթ:
3. Տանել հատված:
4. Ուղղի վրա նշել կետ:
5. Գծել տրված կենտրոնով և շառավղով շրջանագիծ:
6. Տրված ճառագայթի վրա սկզբնակետից տեղադրել տրվածին հավասար հատված:
7. Կառուցել տրվածին հավասար անկյուն:
8. Կառուցել անկյան կիսորդը:
9. Կառուցել ուղղահայաց ուղիղ:
10. Կառուցել հատվածի միջնակետը:
 
Պահանջվում է կառուցել ուղղանկյուն եռանկյուն, որի էջերը հավասար են տրված հատվածներին:
 
\(1\). Քայլերի ո՞ր հերթականությամբ կկատարվի պահանջվող կառուցումը:
 
\(2\). Արդյո՞ք առաջադրանքը միշտ լուծում ունի: