Տրված են \(a\) ուղիղը և \(n\) հատվածը: 
 
Գտիր հարթության վրա բոլոր այն կետերը, որոնք գտնվում են \(a\) ուղղից \(n\) հատվածին հավասար հեռավորության վրա:
Paral_t.png
Օգտագործելով կառուցման հետևյալ քայլերը՝ նախագծիր առաջադրանքի լուծումը:
 
1. Տանել ուղիղ:
2. Տանել ճառագայթ:
3. Տանել հատված:
4. Գծել տրված կենտրոնով և շառավղով շրջանագիծ:
5. Տրված ճառագայթի վրա սկզբնակետից տեղադրել տրվածին հավասար հատված:
6. Կառուցել ուղղահայաց ուղիղ:
7. Կառուցել հատվածի միջնակետը:
 
Գրիր կառուցման քայլերի համարներն անհրաժեշտ հերթականությամբ (համարները գրիր առանց ստորակետերի և բացատների):
 
Պատասխան՝ :