Տրված են \(a\) և \(b\) զուգահեռ ուղիղները, \(A\) կետը (ուղիղներից մեկի վրա) և \(n\) հատվածը: Գտիր մյուս ուղղի վրա երկրորդ կետը, որը գտնվում է \(A\) կետից \(n\) հատվածին հավասար հեռավորության վրա:
Punkts_uz_paral_t.png
 
Տրված են կառուցման հետևյալ հնարավոր քայլերը:
 
1. Տանել ուղիղ:
2. Տանել ճառագայթ:
3. Տանել հատված:
4. Գծել տրված կենտրոնով և շառավղով շրջանագիծ:
5. Տրված ճառագայթի վրա սկզբնակետից տեղադրել տրվածին հավասար հատված:
6. Կառուցել ուղղահայաց ուղիղ:
 
Գրիր առաջադրանքը կատարելու համար անհրաժեշտ քայլերի համարները (համարները գրիր առանց ստորակետերի և բացատների):
 
Պատասխան՝
 
Քանի՞ լուծում կարող է ունենալ այս առաջադրանքը: