Բերված են տեսության մեջ դիտարկված կառուցման հիմնական խնդիրները:
 
1. Տրված ճառագայթի վրա սկզբնակետից տեղադրել տրված հատվածին հավասար հատված:

2. Կառուցել տրված անկյանը հավասար անկյուն:

3. Կառուցել անկյան կիսորդը:
 
4. Կառուցել փոխուղղահայաց ուղիղներ:

5. Կառուցել հատվածի միջնակետը:
 
Կազմիր նախագիծ՝ \(45\) աստիճանի անկյուն կառուցելու (ունես թուղթ, մատիտ, կարկին և քանոն):
  
Պատուհաններում, առանց ստորակետերի և բացատների, գրիր կառուցման քայլերի համարները՝ ըստ հերթականության, համարները կարող են կրկնվել:
  
Պատասխան՝