Բերված են տեսության մեջ դիտարկված կառուցման հիմնական խնդիրները:
 
1. Տրված ճառագայթի վրա սկզբնակետից տեղադրել տրված հատվածին հավասար հատված:

2. Կառուցել տրված անկյանը հավասար անկյուն:

3. Կառուցել անկյան կիսորդը:
 
4. Կառուցել փոխուղղահայաց ուղիղներ:

5. Կառուցել հատվածի միջնակետը:

Նշիր \(DXC\) եռանկյանը հավասար \(DLC\) եռանկյան կառուցման քայլերի համարները:
 
Նկատի ունեցիր, որ եռանկյուններն ունեն \(DC\) ընդհանուր կողմը:
 
                               \(L\)
Trijsturis1.png
\(D\)                                                                     \(C\)