Գծիր տրված \(O\) և \(B\) կենտրոններով և r1\(=\)13.4 սմ, r2\(=\)5.5 սմ շառավիղներով շրջանագծեր, այնպես, որ դրանք ունենան մեկ ընդհանուր կետ:
 
Որոշիր \(OB\) հեռավորությունը:
 
Առաջինը գրի՛ր մեծ թիվը:
 
\(OB\)\(=\) սմ կամ \(OB\) \(=\) սմ