Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հատվածներ և շրջանագիծ

Բարդություն հեշտ

1
2. Շրջանագիծ, թե շրջան

Բարդություն հեշտ

1
3. Շրջանագծի շառավիղ, լար և տրամագիծ

Բարդություն հեշտ

1
4. Շրջանագծի տրամագիծ

Բարդություն հեշտ

1
5. Շրջանագծի շառավիղ

Բարդություն հեշտ

1
6. Տրամագիծ, շառավիղ, լար

Բարդություն միջին

3
7. Շրջանագծերի դիրքը

Բարդություն միջին

3
8. Երկու շառավիղներով և լարով առաջացող պատկեր

Բարդություն միջին

4
9. Շրջանագծերի շառավիղներ և հատման կետեր

Բարդություն միջին

3
10. Շրջանագծերի ընդհանուր կետը

Բարդություն միջին

4
11. Հավասար եռանկյուններ և շրջանագծեր

Բարդություն միջին

3
12. Շրջանի և շրջանագծի տրամագիծը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար