Թվարկված առարկաներից նշիր նրանք, որոնք ունեն շրջանագծի ձև, ոչ թե՝ շրջանի: