Շրջանագծում կենտրոնից տարված են երկու շառավիղներ և շրջանագծի վրա առաջացած երկու կետերը միացված են իրար: Ի՞նչ երկրաչափական պատկեր կարող է ստացվել երկու շառավիղներով և առաջացած հատվածով:
 
Նշիր ճիշտ պատասխանը կամ պատասխանները: