Քանի՞ մասի են \(4\) տրամագծերը բաժանում շրջանագիծը:

Պատասխան՝ :