Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Հատվածներ և շրջանագիծ 1Մ.
2. Շրջանագծի տրամագիծ 1Մ.
3. Տրամագիծ, շառավիղ, լար 3Մ.
4. Շրջանի և շրջանագծի տրամագիծը 5Մ.
5. Շրջանագծերի ընդհանուր կետը 4Մ.