Տրված է \(DEF\) ուղղանկյուն եռանկյունը:
 
\(E\)
   Lenku_summa.png
\(D\)                                      \(F\)
 
Որոշիր \(F\)-ը, եթե \(E\)\(=\)\(21\)°-ի:
 
\(F\)\(=\)°-ի: