Տրված է \(DEK\) ուղղանկյուն եռանկյունը և նրա \(K\) անկյան արտաքին անկյունը:
 
\(E\)
Arejs_lenkis.png
\(D\)                                  \(K\)                \(R\)
  
Որոշիր եռանկյան սուր անկյունների մեծությունները, եթե \(EKR\)\(=\)165°-ի:
 
\(K\)\(=\)°-ի,
 
\(E\)\(=\)°-ի: