Տրված է \(ADB\) ուղղանկյուն եռանկյունը:
 
\(BC\) հատվածը բաժանում է \(DBA\) ուղիղ անկյունը երկու մասերի:
 
Կազմիր համապատասխան գծագիրը և որոշիր \(ABC\) անկյունը, \(CBD\) անկյունը հավասար է 62°-ի:
 
Պատասխան՝ ABC=i°-ի: