Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը \(60\)° է, իսկ փոքր էջի և ներքնաձիգի գումարը հավասար է 9 սմ-ի:
 
Որոշիր փոքր էջի երկարությունը:
 
1. Երկրորդ սուր անկյունը ° է:
 
2. Փոքր էջի երկարությունը սմ է: