\(AC\) հիմքով \(ACB\) հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը 34 սմ է, իսկ \(ACD\) հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը՝ 15 սմ:
 
Գտիր հավասարասրուն եռանկյան սրունքի երկարությունը:
 
Պատասխան՝  սմ: