Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանկյան միջնագիծ, կիսորդ և բարձրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Եռանկյան միջնագիծ, կիսորդ և բարձրություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Եռանկյան անկյունը

Բարդություն հեշտ

2
4. Հավասարասրուն եռանկյան անկյունները

Բարդություն հեշտ

2
5. Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը

Բարդություն միջին

3
6. Եռանկյան պարագիծը

Բարդություն միջին

3
7. Հավասարասրուն եռանկյան անկյունները, կիսորդներ

Բարդություն միջին

4
8. Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյուններ, կիսորդ և բարձրություն

Բարդություն միջին

3
9. Եռանկյան միջնագիծ

Բարդություն միջին

4
10. Գագաթին առընթեր անկյունները հավասարասրուն եռանկյան մեջ, կիսորդ

Բարդություն միջին

3
11. Հավասարասրուն եռանկյան հատկությունները, կիսորդ և բարձրություն

Բարդություն միջին

3
12. Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը

Բարդություն միջին

4
13. Հավասարասրուն եռանկյան անկյունները, կից և հակադիր անկյուններ

Բարդություն միջին

3
14. Հավասարասրուն և հավասարակողմ եռանկյունների կողմերի հատկությունները

Բարդություն միջին

3
15. Հավասարասրուն եռանկյան բարձրության հատկությունը

Բարդություն միջին

3
16. Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի կիրառումը

Բարդություն միջին

4
17. Տրված տեղեկությունների վերլուծում

Բարդություն միջին

4
18. Հավասարասրուն եռանկյան հատկությունների կիրառումը, անկյունների հավասարության ապացուցում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար