Հաշվիր \(ABC\) եռանկյան պարագիծը և \(AB\) կողմը, եթե \(CF\)-ը միջնագիծ է, \(CB\) \(=\) \(AC\) \(=\) 15 դմ և \(BF\) \(=\) 10 դմ (գրիր երկարությունը և չափման միավորը):

\(AB\) \(=\)  

\(P(ABC)\) \(=\)